Noored Kotkad on Kaitseliidu juures tegutsev  noorteorganisatsioon, mis on loodud 1930a. ning mille eesmärk on koondada poisid omaette üksusteks, et neid kasvatada vaimselt ja kehaliselt mehisteks ja tublideks meesteks, kes austavad ja armastavad oma isamaad.

Organisatsiooni liikmeteks võivad olla kõik 7 - 18 aasta vanused Eesti Vabariigi meessoost kodanikud, kes armastavad oma isamaad ning tunnustavad ja järgivad noorkotkaste seadusi ja kombeid.
Noorte Kotkaste organisatsiooni tähtsamateks ülesanneteks on:
Kasvatada noortes tasakaalukust, kõlbelisust, ausameelsust, vanemate ja juhtide austamist ja sõnakuulmist, südamlikkust, lahkust ja seltskondlikku viisakust.


Arendada noortes tööarmastust, ettevõtlikkust, otsustamisvõimet, iseseisvat tegutsemisoskust, enesevalitsemist, visadust ning juhtimis- ja organiseerimisvõimet.

Tervise ja kehalise kasvatuse alal:
Arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte kehalisi võimeid. Harjutada noori järgima tervislikku eluviisi ja olema suuteline abistama hädas olijat.

Mehena meeste ridadesse!