Kaitseliidu Rapla maleva noored

Organisatsioon
Kodutütred
 on 19. jaanuaril 1932 loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik
 Kaitseliidu eriorganisatsioon, kellel on oma põhikiri ja kodukord.
Organisatsiooni kuuluvad 7-18 a. tütarlapsed ja organisatsiooni täiskasvanud juhid. 
Kes on kodutütar ?
Kodutütar
 on aktiivne ja elurõõmus Eesti tütarlaps, kes tegeleb vabal ajal 
paljude erinevate asjadega: õpib lähemalt tundma eesti ajalugu, käib 
ekskursioonidel ning matkadel. Teeb käsitööd, õpib orienteeruma, omandab
 elementaarseid esmaabivõtteid, laulab, mängib, aitab heakorratöödel, 
tegeleb aktiivselt sõprdiga jne..
Kuidas saada kodutütreks?
Kui
 oled vähemalt 7-aastane ning sind huvitab kodutütarde tegevus, siis sul
 on võimalus astuda kodutütarde organisatsiooni kanditaat-liikmeks. 
Selleks pead Sa täitma kodutütreks astumise sooviavalduse Kaitseliidu 
Rapla Malevas või rühmajuhi juures. Paari kuu pärast, kui Sa oled 
omandanud kodutütarde põhitarkused, saab Sind vastu võtta 
täieõiguslikuks liikmeks. Pidulikul koondusel kannad Sa kodutütarde 
vormi ja annad kodutütarde tõotuse.