TERE TULEMAST

Oled sattunud Kaitseliidu Rapla Maleva Noorte kodulehele.
Kaitseliit on kogu pere organisatsioon, kes kutsub lisaks kaitseliitlastest pereisadele oma ridadesse ka pereemasid naiskodukaitsjaiks, perepoegi noorkotkasteks ja peretütreid kodutütardeks.
Kaitseliidu Rapla maleva noored on Raplamaa Kodutütreid (KT) ja Noorkotkaid (NK) ühendav nimetus.
Kaitseliit määratleb ennast kui alaline kõrgendatud valmisolekus vabatahtlik organiseeritud jõud, mille eesmärk on suurendada rahva turvalisust, liita rahvast ja kaitseväge ning vajadusel kaitsta Eesti riiki ka sõjaliselt. Kaitseliitu on koondunud eri rahvustest Eesti Vabariigi kodanikke kõigilt elualadelt, erineva haridustaseme, sotsiaalse staatuse ning sõjalise väljaõppega.
Kaitseliidus saab tegev olla alates kaheksandast eluaastast kuni kõrge eani.
 
Kaitseliidu noorteorganisatsioonid ühendavad endas 7-18 aasta vanuseid noori. Kui koolitunnid on formaalharidus siis Kaitseliidu noorteorganisatsioonid tegelevad mitteformaalse haridusega. See tähendab, et õpitu omandatakse tegevuse käigus - meeskonnatöö, seikluskasvatus, aktiivõppemeetodid, erialalaagrid ja -võistlused. Lisaks sellele õpitakse ka kodumaa ajalugu, loodust, ohutust, matkatarkusi ja veel palju muud.